www.mediator-bucuresti-mediere.ro este o platforma ce isi propune sa sustina activ procesul de mediere din Romania, printr-o informare corecta si completa a persoanelor aflate in conflict, cat si a celorlalte persoane interesate de acest domeniu.

Platforma este un instrument ce reuneste profesioniti din domeniul medierii, din Bucuresti.

Statutul profesiei de mediator - Principiile și scopul profesiei de mediator

CAPITOLUL I - Principiile și scopul profesiei de mediator

Art. 1

(1) Profesia de mediator este liberă și independentă și se exercită în condițiile prevăzute de Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege și ale Statutului profesiei de mediator, denumit în continuare Statut.

(2) Exercitarea profesiei de mediator este supusă următoarelor principii fundamentale:

a) Principiul legalității;

b) Principiul profesionalismului;

c) Principiul autonomiei;

d) Principiul libertății;

e) Principiul independenței;

f) Principiul neutralității;

g) Principiul imparțialității;

h) Principiul confidențialității;

i) Principiul păstrării secretului profesional;

j) Principiul răspunderii disciplinare;

k) Principiul adoptării unui comportament loial și civilizat;

l) Principiul nediscriminării;

m) Principiul prevenirii conflictului de interese;

n) Principiul cooperării și al parteneriatului;

o) Principiul responsabilității.

Art. 2

(1) Scopul exercitării profesiei de mediator îl constituie sprijinul acordat părților aflate în orice faza a conflictului, de către o terță persoană specializată în calitate de mediator, în vederea obținerii într-un termen rezonabil, convenit de comun acord de părţi şi de mediator, a unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

(2) Medierea reprezintă o activitate de interes public fiind principala procedura SAL in sensul Directivei nr. 2013/11 UE.

(3) Medierea face parte din modalitățile alternative de soluționare a conflictelor folosite pentru restabilirea dialogului, comunicării si echilibrului atunci cand exista un conflict între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, asigurând în același timp prevenirea sau rezolvarea disputelor, păstrarea, relansarea și reconstrucția relațiilor de colaborare între părțile aflate în conflict.

Art. 3

(1) În exercitarea profesiei mediatorul este independent și se supune numai legii, Statutului profesiei și codului de etica și deontologie profesionala. Contractul de mediere și acordul de mediere nu pot să conțină clauze care contravin legii și ordinii publice.

(2) În vederea desfășurării procedurii de mediere, părțile sunt libere să își aleagă mediatorul. Părțile au dreptul: să fie asistate conform legii sau reprezentate de avocați sau alte persoane cu mandat pe tot parcursul medierii până la finalizarea ei cât și la semnarea acordului de mediere, să stabilească împreună cu mediatorul locul, data și ora desfășurării procesului de mediere.

(3) Părțile nu pot fi constrânse să urmeze procedura medierii (cu excepția cazurilor prevăzute de lege), putând renunța oricând la procedură.

(4) Exercitarea profesiei de către mediator se face în condiții de neutralitate, mediatorul neputând avea vreun interes față de obiectul medierii și de imparțialitate, păstrând permanent un echilibru între părți.

(5) Medierea se desfășoară într-un cadru nepublic și informal iar mediatorul, este obligat să nu divulge față de terți informațiile de care ia cunoștință în cursul activității de mediere, precum și cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părți pe parcursul medierii, chiar și după încetarea funcției sale.
(6) Activitatea de mediere se înfăptuiește în mod egal, pentru toate persoanele fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

(7) Mediatorul își desfășoară activitatea cu competență profesională, prin folosirea cunoștințelor adecvate, a abilităților practice specifice și prin pregătirea inițială și continuă necesare pentru furnizarea unui serviciu calitativ.

(8) Consiliul de Mediere denumit in continuare Consiliu, are sarcina permanentă de a asigura și verifica aplicarea standardelor de exercitare calificată a activității de mediere, organizând în mod corespunzător primirea în profesie, cadrul de pregătire profesională inițială și pregătire continuă a mediatorilor, respectarea strictă a deontologiei și a disciplinei profesionale.

(9) Toți mediatorii au dreptul și îndatorirea de a participa la formele de pregătire profesională stabilite de către Consiliu.

(10) Consiliul are obligația, din oficiu sau la cerere, să acționeze prin toate mijlocele legale pentru protejarea profesiei, a demnității și onoarei corpului profesional al mediatorilor.

Mediatori recomandați

în funcție de domeniul de expertiză

mediator
Mediator recomandat
mediator
Mediator recomandat
mediator  Bara Elena
Mediator recomandat
FORMULAR DE CONTACT
*
*
*
*
*

Penru o solutionare cat mai rapida a problemei dumneavoastra, va rugam sa alegeti cu atentie subiectul mesajului

Daca sunteti in cautarea unui mediator alageti Caut un mediator. Spuneti-ne problema cu care va confruntati, iar noi va vom recomanda unul dintre specialistii nostri parteneri.

Alegeti Reclama un mediator atunci cand ati avut o experienta neplacuta cu un mediator pe care l-ati contactat prin platforma noastra. Solutionarea reclamatiei poate duce la stergerea acestuia de pe aceasta platforma.

Daca doriti sa actualizati datele de contact sau profilul de mediator, alegeti Actualizeaza date mediator

Daca ati depistat o problema pe site sau aveti o recomandare pentru noi, o puteti face folosind optiunea Recomandare cu privire la site


Ne straduim sa solutionam in cel mai scurt timp posibil, problema semnalata.