www.mediator-bucuresti-mediere.ro este o platforma ce isi propune sa sustina activ procesul de mediere din Romania, printr-o informare corecta si completa a persoanelor aflate in conflict, cat si a celorlalte persoane interesate de acest domeniu.

Platforma este un instrument ce reuneste profesioniti din domeniul medierii, din Bucuresti.

Statutul profesiei de mediator - Tabloul mediatorilor

CAPITOLUL IV - Tabloul mediatorilor

Art. 26

(1) Mediatorii autorizaţi activi (cu drept de exercitare a profesiei) sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor întocmit de Consiliu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea. I.

(2) Consiliul întocmeşte Tabloul mediatorilor pe mai multe secţiuni în care sunt înscrişi mediatorii autorizaţi cu forma de exercitare a profesiei şi mediatorii inactivi.

(3) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a făcut dovada înregistrării fiscale în termen de un an de la autorizare şi mediatorii suspendaţi.

(4) În tabloul prevăzut la alin. (2) se menţionează următoarele informații:

a) numele şi prenumele mediatorului autorizat;
b) adresa sediul profesional;
c) data și numărul hotărârii de avizare a formei de exercitare;
d) pregătirea de bază în mediere – furnizorul de formare;
e) numărul și data autorizării ca mediator;
f) anul absolvirii;
g) anul începerii activităţii practice în mediere;
h) formarea profesională continuă;
i) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
j) existenţa unei cauze de suspendare;
k) C.P.M.J. din care face parte;
l) domeniul de practică al medierii ales de mediator;
m) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;
n) date de contact ale mediatorului sau formei de exercitare (tel, fax, email).

(5) C.P.M.J. are obligaţia să actualizeze lunar Tabloul Mediatorilor şi să îl pună la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe pagina de internet a acestuia.

(6) C.P.M.J. transmite după fiecare actualizare către Consiliu, toate informațiile privind modificările solicitate de mediatorii autorizaţi.

(7) Consiliul întocmeşte şi actualizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, Tabloul Mediatorilor Autorizați, pe care îl publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Consiliul pune la dispoziţia celor interesaţi Tabloul Mediatorilor, la sediul său şi pe pagina sa de internet, la instanţele judecătoreşti, la autoritățile administrației publice centrale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei.

(9) Mediatorii străini sunt menționați într-un tablou special, conform anexei la prezentul Statut. Separat se menționează formele de exercitare a profesiei din care aceștia fac parte, potrivit prevederilor din Lege. Distinct sunt evidențiați mediatorii străini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care sunt autorizaţi să îşi desfășoare activitățile profesionale sub titlul profesional corespunzător obținut într-un stat membru, indicându-se şi dacă aceștia desfășoară activități de mediere cu caracter permanent pe teritoriul României şi titlul profesional sub care își desfășoară activitatea.

(10) Separat se întocmeste un tablou al mediatorilor suspendați sau incompatibili, alcătuit potrivit anexei la prezentul statut, care se reactualizează lunar de C.P.M.J.

(11) Tabloul mediatorilor activi, tabloul special al mediatorilor străini şi tabloul mediatorilor suspendați sau incompatibili se reactualizează lunar şi se afișează pe site-ul Consiliului de Mediere, pe fiecare secțiune a C.P.M.J.

(12) Mediatorii autorizaţi sunt obligaţi să îşi înregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de autorizare şi a autorizaţiei şi să comunice dovada înregistrării fiscale Consiliului prin organele de conducere a C.P.M.J. Comunicarea dovezii înregistrării fiscale făcându-se prin orice mijloc care asigură confirmarea de primire.

(13) Menţinerea mediatorilor autorizaţi în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor autorizării, este condiţionată de depunerea dovezii înregistrării fiscale la Consiliu, prin intermediul C.P.M.J. În cazul nedepunerii dovezii, persoanele în cauză vor fi înscrise în Tabloul mediatorilor la secţiunea de mediatori inactivi.

(14) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului Statut.

(15) Meditatorii care își exercita profesia de mediator pe baza unui contract de munca încheiat conform prevederilor Legii și prezentului Statut, la înscrierea în Tabloul Medatorilor, nu au obligația sa depună documentele prevazute la alin. 4 lit. c) și d).

(16) Mediatorii care îndeplinesc condiţiile art. 23 din Lege şi pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii rămân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu menţiunea "suspendat" şi înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare.

Art. 27

(1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate C.P.M.J. care poate fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată. C.P.M.J., în termen de 15 zile, înaintează aceste documente către Consiliu.

(2) Refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al menținerii în Tabloul mediatorilor se contestă la C.P.M.J., care îl transmite Consiliului de Mediere. Decizia poate fi contestată la Consiliul de Mediere, în termen de 15 zile de la data comunicării răspunsului de la C.P.M.J.

3) Decizia poate fi atacată la instanța competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.

Mediatori recomandați

în funcție de domeniul de expertiză

mediator
Mediator recomandat
mediator
Mediator recomandat
mediator  Bara Elena
Mediator recomandat
FORMULAR DE CONTACT
*
*
*
*
*

Penru o solutionare cat mai rapida a problemei dumneavoastra, va rugam sa alegeti cu atentie subiectul mesajului

Daca sunteti in cautarea unui mediator alageti Caut un mediator. Spuneti-ne problema cu care va confruntati, iar noi va vom recomanda unul dintre specialistii nostri parteneri.

Alegeti Reclama un mediator atunci cand ati avut o experienta neplacuta cu un mediator pe care l-ati contactat prin platforma noastra. Solutionarea reclamatiei poate duce la stergerea acestuia de pe aceasta platforma.

Daca doriti sa actualizati datele de contact sau profilul de mediator, alegeti Actualizeaza date mediator

Daca ati depistat o problema pe site sau aveti o recomandare pentru noi, o puteti face folosind optiunea Recomandare cu privire la site


Ne straduim sa solutionam in cel mai scurt timp posibil, problema semnalata.